PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

z radością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za 2016 rok prezentujący wyniki operacyjne i finansowe Grupy oraz podsumowujący szereg niezwykle istotnych dla naszej działalności wydarzeń.

W zeszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie realizowaliśmy założoną strategię, skutecznie rozwijaliśmy program smartDOM oraz efektywnie reagowaliśmy na zmieniające się otoczenie rynkowe. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście wyników zarówno operacyjnych, jak i finansowych Grupy oraz umocniło naszą pozycję jako wiodącej grupy na rynku usług zintegrowanych.

W 2016 roku, jako jedna z największych grup medialno-telekomunikacyjnych w regionie, konsekwentnie realizowaliśmy postawione sobie cele biznesowe – utrzymaliśmy stabilną bazę 5,9 mln klientów kontraktowych korzystających zW celu zapewnienia bieżącego dostępu do informacji: naszych usług płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz Internetu, a także zanotowaliśmy wzrost liczby świadczonych usług do ponad 16,5 mln, z czego 80% stanowiły usługi oferowane w modelu abonamentowym. Potwierdzeniem zakończenia z sukcesem kolejnego roku naszej działalności są również bardzo dobre wyniki finansowe – całkowite skonsolidowane przychody Grupy Cyfrowy Polsat wyniosły blisko 9,7 mld zł, EBITDA ok. 3,6 mld zł, a zysk netto – 1 mld zł. Jednocześnie konsekwentnie zmniejszaliśmy zadłużenie, utrzymaliśmy wysokie marże oraz zwiększyliśmy poziom wolnych przepływów pieniężnych do blisko 1,6 mld zł.

Wraz z nabyciem 100% akcji Midas S.A. zapewniliśmy naszej Grupie dostęp do niezwykle istotnych dla naszego biznesu częstotliwości i infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto zakończony sukcesem proces refinansowania zadłużenia Grupy wpłynął na osiągnięcie istotnych oszczędności odsetkowych, a także zwiększenie naszej elastyczności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.

Jak zawsze nie ustawaliśmy w pracach nad rozwojem nowych produktów i usług. Jednym z najważniejszych osiągnięć było wprowadzenie najnowszej technologii Internetu mobilnego – LTE Plus Advanced o prędkości do 300 Mb/s, która swoim zasięgiem obejmuje ponad 15 milionów Polaków. Dzięki regularnemu rozwojowi infrastruktury, z naszej usługi dostępu do Internetu LTE mogą natomiast korzystać praktycznie wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Uruchomiliśmy serwis Cyfrowy Polsat GO, który umożliwia abonentom naszej platformy satelitarnej oglądanie treści ze swojego pakietu telewizyjnego na wielu urządzeniach oraz zapewnia dostęp do ponad 90 kanałów linearnych, sportu na żywo oraz tysięcy materiałów na życzenie także poza domem. W minionym roku wprowadziliśmy na rynek nowy dekoder – EVOBOX PVR, najbardziej zaawansowany technologicznie odbiornik w ofertach operatorów satelitarnych w Polsce, który szybko został doceniony zarówno przez użytkowników, jak i przez środowisko branżowe, czego potwierdzeniem jest szereg otrzymanych nagród i wyróżnień, wśród nich m.in. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich czy Złoty Medal – Wybór Konsumentów. Powodem do dumy jest również znaczący rozwój oferty największej telewizji internetowej IPLA – użytkownicy mogą cieszyć się dostępem do ponad 80 kanałów telewizyjnych oraz najbardziej różnorodnej i zarazem legalnej bazy treści na życzenie. Rozpoczęliśmy także działalność w nowym obszarze – produkcji filmowej, uruchamiając Cyfrową Strefę Twórców – zintegrowaną platformę do komunikacji z twórcami, scenarzystami i producentami.

Sukcesywnie rozwijaliśmy największą na rynku ofertę zintegrowaną – program smartDOM i dziś możemy zaoferować aż dziewięć produktów i usług, które można elastycznie łączyć i dzięki temu oszczędzać na każdej dokupionej usłudze. W zeszłym roku do portfolio programu smartDOM – flagowych usług: telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, telefonii komórkowej sieci Plus i Internetu LTE Plus i Plus Advanced oraz dodatkowych: energii elektrycznej i bankowych – dołączyła oferta ubezpieczeniowa, monitoring domu i urządzenia AGD, a ostatnio także sprzedaż gazu. Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że smartDOM to program, który sprawdził się w polskich domach – obecnie korzysta z niego ponad 1,3 mln klientów, którzy posiadają 3,9 mln usług kontraktowych. Jednym z jego najważniejszych efektów jest rosnąca satysfakcja naszych klientów, którą można zaobserwować m.in. w spadającym wskaźniku churn oraz rosnącym średnim przychodzie od klienta.

Kolejnym powodem do zadowolenia są wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej. Z sukcesem przeprowadziliśmy transmisję wszystkich meczów UEFA Euro 2016 w nowym modelu, bez reklam i w jakości HD – łącząc emisję meczów na antenie otwartej ze specjalnie przygotowanymi kanałami płatnymi Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3. Rozszerzyliśmy portfolio o nowy kanał poświęcony tematyce sportowej – Polsat Sport Fight HD. Podobnie jak w ubiegłym roku, stacja Polsat pokonała bezpośrednią konkurencję w grupie komercyjnej z udziałem w oglądalności na poziomie 13,2%. Także nasze kanały tematyczne były wśród tej widowni najchętniej wybieranymi pozycjami, osiągając łączny udział w oglądalności w wysokości 11,6%. W konsekwencji wszystkich działań udział Grupy Polsat w rynku reklamy TV w 2016 roku wzrósł do ok. 27%.

Podsumowując, ubiegły rok był niezwykle udany. Mimo wielu wyzwań, jakie stoją przed nami w 2017 roku, pozostaję nastawiony optymistycznie. Wierzę, że tak jak w poprzednich latach, uda nam się osiągnąć wyznaczone cele biznesowe i kontynuować realizację obranej strategii. Wykorzystanie najlepszych, najnowocześniejszych i najefektywniejszych technologii, oferowanie najwyższej jakości treści programowych oraz usług telekomunikacyjnych, inwestycja w szybki Internet LTE Advanced oraz rozwój usług zintegrowanych pozostają naszymi priorytetami, mającymi na celu utrzymanie satysfakcji naszych klientów, a co za tym idzie wzrost liczby świadczonych przez nas usług. Dziękuję bardzo naszym Klientom i Akcjonariuszom za zaufanie, którym nas obdarzyli, Radzie Nadzorczej za wsparcie dla prowadzonych przez nas działań, a Pracownikom Grupy za zaangażowanie, które przyczyniło się do naszego sukcesu w minionym roku. 

Z poważaniem

Tobias Solorz
Prezes Zarządu,
Cyfrowy Polsat S.A.